Opiskelijoiden näkökulma

Opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää, että hänellä on suhteita työelämään jo ennen valmistumistaan. Tämä auttaa opiskelijaa luomaan realistisen kuvan tulevasta työstään sekä mahdollisesti jopa solmimaan suhteita, joiden kautta työllistyminen onnistuu.

Opiskelijoiden mahdollisimman nopea työllistyminen valmistumisen jälkeen on kaikkien etu

Opiskelijoiden kannalta on tietysti tärkeintä hankkia koulutus, joka takaa heille realistiset työllistymismahdollisuudet mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen. Osa opiskelijoista on jopa niin hyvässä asemassa, että he saattavat työllistyä jopa ennen valmistumista – ja tässä usein työharjoittelu sekä työelämälähtöinen opinnäytetyö ovat avainasemassa. Usein nimittäin käy niin, että hyvän opiskelijan kohdalla työharjoittelupaikalla saatetaan huomata, että tästä työntekijästä kannattaa pitää kiinni ja opiskelija saattaa saada työn jo ennen valmistumistaan. Sama saattaa käydä tilanteessa, jossa opiskelija tekee työelämälähtöistä opinnäytetyötä.

On huolestuttavaa, että Suomessa on alettu puhua akateemisesta työttömyydestä ilmiönä, koska elleivät korkeastikoulutetut henkilöt työllisty koulutustaan vastaavaan työhön, on heitetty hukkaan runsaasti resursseja. Korkeakoulutus on kallista ja sen aikaansaamista hedelmistä pitäisi pyrkiä saamaan hyötyä eikä hukata näitä resursseja työvoimatoimistojen kortistoihin.
On myös vastavalmistuneen etu, että hän työllistyy mahdollisimman pian valmistumisensa jälkeen. Monella alalla osaaminen vanhentuu nopeaa tahtia ja jos työllistymistä joutuu odottamaan pitkään, saattaa työn löytäminen vaikeutua entisestään. Esimerkiksi tietotekniikka-ala on sellainen, jossa tapahtuu muutoksia huimaa vauhtia eikä ole suotavaa, että vastavalmistunut henkilö on pitkään poissa työelämästä. Pitkät työttömyysjaksot eivät luonnollisestikaan näytä hyvältä CV:ssa.
Ei kannata myöskään aliarvioida työttömyyden vaikutusta vastavalmistuneen henkilön toimeentuloon. Jo opiskeluaikana monella on ollut taloudellisesti tiukkaa ja monella on taakkanaan opintolaina. Moni on saattanut haaveilla ajasta opintojen jälkeen – ajasta jolloin hyvän työn ansiosta ei tarvitse laskea jokaista senttiä – ja jos tätä aikaa ei tulekaan, vaan henkilö joutuukin elämään hyvien tulojen sijaan työttömyyskorvauksella, voi tämä aiheuttaa masennusta sekä yhteiskunnasta vieraantumista.

Moni opiskelija haluaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana

Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat päivän sanoja ja moni opiskelija ymmärtää tämän. Moni toivookin saavansa kansainvälistä kokemusta jo opintojen aikana. Vaihto- tai harjoittelujakso voikin olla oivallinen keino hankkia tällaista kokemusta. Ensinnäkin kansainvälinen jakso voi auttaa kohentamaan omaa kielitaitoa sekä rohkeutta käyttää vierasta kieltä. Toisaalta se opettaa myös toimimaan ympäristössä, jossa ei aina noudateta niitä normeja, joita opiskelija on Suomessa tottunut noudattamaan. Itseasiassa monessa tilanteessa saatetaan toimia aivan päinvastoin. Tällaiset tilanteet opettavat ymmärtämään erilaisuutta sekä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Nykyajan työelämässä sekä kielitaidosta että muusta kansainvälisen jakson mukanaan tuomista taidoista ja kokemuksista on eittämättä hyötyä.

Opiskelijat toivovat saavansa työelämän vaatimia taitoja opintojensa aikana

Opiskelijat toivovat tietysti hankkivansa opintojensa aikana juuri sellaista tieto-taitoa, jota työelämä tarvitsee. Tässä tarvitaan jälleen vuoropuhelua kaikkien yhteistyötahojen kanssa – niin opiskelijoiden, työelämän kuin oppilaitostenkin kesken. Mahdollisimman laaja-alainen valinnaisten opintopolkujen mahdollisuus palvelee opiskelijoita kenties kaikista parhaiten. On tärkeää, että opiskelijat saavat rakentaa oman opintopolkunsa juuri sellaiseksi, josta ajattelevat olevan itselleen eniten hyötyä tulevaisuuden työssään. Kun opiskelija saa olla itse mukana rakentamassa omaa opintotarjotintaan, hän myös todennäköisesti sitoutuu siihen huomattavasti paremmin kuin siinä tapauksessa, että kaikki opinnot olisivat pakollisia ja ne olisi käytävä läpi – kiinnosti tai ei. On myös tärkeää, että opiskelijat saavat itse vaikuttaa omiin työharjoittelupaikkoihinsa, koska juuri nämä työpaikat luovat mahdollisuuden työelämäkontaktien hankkimiseen.

On tärkeää, että opiskelijat saavat vaikuttaa myös opintokokonaisuuksien sisältöihin. Oppilaitoksissa kerätään kyllä palautetta opintojaksojen sisällöistä, mutta vaikuttavatko opiskelijoiden vastaukset ja palautteet todella siihen, millaista sisältöä näissä opintojaksoissa tarjotaan tulevaisuudessa?