Meistä

Näillä sivuilla pohditaan keinoja, joiden avulla voitaisiin tukea korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä yhteyksiä työelämään. On erittäin tärkeää, että korkeakoulusta valmistuneiden opiskelijoiden työelämävalmiudet vastaavat työelämän odotuksia ja että heidän oppimansa tieto-taito luo vankan pohjan menestyksekkään uran luomiselle. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että oppilaitoksissa ollaan perillä siitä millaisia odotuksia työelämällä on ja millaisia osaamistarpeita työelämä asettaa palkkaamilleen henkilöille. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeää käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa – niin oppilaitosten, työelämän tahojen kuin opiskelijoidenkin kanssa. On tärkeää, että kaikki yhteistyötahot saavat äänensä kuuluville ja että niillä on realistiset mahdollisuudet vaikuttaa opintokokonaisuuksien sisältöihin.

Millaisia sisältöalueita näillä sivuilla käsitellään?

Osa opiskelijoista on sitä mieltä, että ammattikorkeakouluopinnot sisältävät nykyisellään liiaksi erilaisia ryhmätöitä ja muita itsenäisiä tehtäviä sekä niiden purkua. Osa opiskelijoista kaipaa selkeästi takaisin opettajajohtoisen luentotyyppisen opiskelumallin maailmaan. Onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka opetusmenetelmät kehittyvät lähivuosina – pitävätkö oppilaitokset tiukasti kiinni ryhmätöiden ihanteestaan vai palataanko ammattikorkeakouluopinnoissa myös yhä useammin luentotyyppiseen opiskeluun? Toisaalta nykymaailmassa tietoa on saatavilla niin kovin valtavasti ja tieto myös muuttuu vähän väliä, minkä vuoksi ehkä kenties tärkein asia, jonka opiskelija voi oppia, on tiedon etsiminen, seulominen ja analysoiminen. On tärkeää oppia suhtautumaan kaikkeen tietoon kriittisesti.
Työelämän taholta on kuulunut toisinaan viestiä siitä, kuinka valmistuneiden opiskelijoiden työelämävalmiudet eivät välttämättä kohtaa työelämän vaatimuksia ja kuinka moni vastavalmistunut joutuu aloittamaan työtehtävien opiskelun työpaikalla ikään kuin alusta. Ehkä tässä olisi oppilaitoksissa jonkinlainen kehittämisen paikka, vaikkakin täytyy myös muistaa, että korkeakoulutuksen on vaikeaa ellei mahdotonta valmistaa opiskelijaa täysin kaikentyyppisiin työtehtäviin – vaikka henkilö olisikin saanut korkeakoulutuksen ja olisi tehtäviinsä muodollisesti pätevä, joutuu hän silti oppimaan uudessa työtehtävässään alussa rutkasti uusia asioita. Ensinnäkin jo erilaisten työpaikkojen työilmapiiri sekä työskentelytavat saattavat poiketa suurestikin – siitäkin huolimatta, että olisi jopa kyse samasta alasta! Kestää aikansa päästä sisään näihin uusiin kuvioihin. Toisaalta juurikin erilaisten ryhmätöiden tekeminen opiskeluaikana valmistaa opiskelijaa toimimaan hyvinkin erilaisissa ryhmissä ja tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. Asioiden delegointi ja koordinointi ovat erittäin tärkeitä taitoja työelämässä – ja juuri niitä opetellaan ryhmätöiden kautta.

Kenelle sivut on suunnattu?

Sivumme on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän välisestä yhteistyöstä ja siitä kuinka tätä yhteistyötä voisi kehittää niin, että se palvelisi sekä opiskelijoita itseään, työelämää että oppilaitoksia. On kaikkien kannalta tärkeää, että vastavalmistuneet opiskelijat työllistyisivät mahdollisimman pian. On surullista ajatella, kuinka nykyisin Suomessa puhutaan jo akateemisesta työttömyydestä – tämä jos mikä on rahan ja muiden resurssien hukkaan heittämistä! Sekä oppilaitosten että päättäjien pitäisikin huolehtia siitä, että kultakin alalta valmistuu juuri sen verran opiskelijoita, että heillä on realistiset mahdollisuudet työllistyä. Toisinaan on oltu jopa sellaisessa tilanteessa, että joltakin alalta valmistuu huomattavasti liikaa opiskelijoita eikä työpaikkoja tämän vuoksi riitä läheskään kaikille. Joillakin aloilla ollaan saatettu olla aivan päinvastaisessa tilanteessa, jolloin työntekijöistä on ollut jopa pulaa. Tämän vuoksi onkin tärkeää pitää huolta siitä, että opiskelupaikkojen ja työelämän tarpeen suhteen ollaan tasapainoisessa tilanteessa. Ja tässä jos missä tarvitaan vuoropuhelua oppilaitosten sekä työelämän ja Suomen päättäjien kanssa! Ei ole mitään järkeä kouluttaa opiskelijoita suoraan kortistoon!

Korkeakoulutus on kallis investointi ja tämän investoinnin pitäisi maksaa myöhemmin itse itsensä takaisin, kun korkeasti koulutettu henkilö työllistyy ja alkaa maksaa työstään veroa. Näin ei kuitenkaan käy, ellei valmistunut korkeakoulutettu henkilö saa työtä. Akateeminen työttömyys onkin kuin kankkulan kaivoon heitettyä rahaa.

Kiitos suomenlotto.net ja Suomennetticasinot.com heidän apua palkata valmistuneista niiden yrityksiä.